Upisi


Obavijest o upisima u matični vrtić u Splitu, Mertojak, Doverska 22

Zbog popunjenosti kapaciteta, upisi u pedagošku godinu 2021./2022. za matični objekt u Splitu – Mertojak, Doverska 22 neće se raspisivati.

U procesu smo ishođenja dozvole za otvaranje jedne nove jasličke skupine u izdvojenom objektu na Lovretu/Skalicama te ćemo nakon dobivanja iste raspisati upise za tu novu skupinu.

Split, 08.06.2021. UPRAVA VRTIĆA

 

Upisi u pedagošku godinu 2021./2022.

Za Područni vrtić ZADVARJE i Područni vrtić ŠESTANOVAC

Upisi u Područni vrtić Zadvarje i Područni vrtić Šestanovac će se obaviti u periodu od 18. do 24. svibnja 2021. godine u programe:

Područni vrtić Zadvarje – Zadvarje, Ulica sv. Kate 28 (kontakt broj: 091-604-1627)

  • 6-satni vrtićki program

Područni vrtić Šestanovac – Šestanovac, Ulica dr. F. Tuđmana 65 (kontakt broj: 021-553-541)

  • 10-satni vrtićki program

Uvjeti za upis djece u našu predškolsku ustanovu – u Područne vrtiće Zadvarje i Šestanovac

• da oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Zadvarje ili Šestanovac
• za 10-satne programe – prednost pri upisu imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena (dokazuje se izvodom sa Zavoda za mirovinsko osiguranje)
• da je dijete uredno cijepljeno (dokazuje se Potvrdom o obavljenom sistematskom pregledu koji se dostavlja uz zahtjev za upis, a koji izdaje dječji pedijatar/ obiteljski liječnik)

Zbog epidemiološke situacije, roditelje zainteresirane za upis u našu predškolsku ustanovu molimo da preuzmu potrebnu dokumentaciju s naše web stranice te da popunjene obrasce i traženu dokumentaciju (čiji popis se nalazi na kraju formulara Zahtjev za upis) skeniraju i pošalju na mail adresu vrtića: djecjivrtic.vrtuljak@yahoo.com s naznakom „Molba za upis u vrtić“.
Ukoliko niste u mogućnosti skenirati popunjene obrasce i traženu dokumentaciju, molimo da iste donesete u kuverti i predate u matični/područni vrtić u koji želite upisati vaše dijete. Molimo da pri predaji dokumentacije NE ULAZITE u prostorije vrtića.
Svu potrebnu dokumentaciju možete dobiti i u Područnim vrtićima Zadvarje i Šestanovac – molimo da pri preuzimanju dokumentacije NE ULAZITE u prostorije vrtića.

Zahvaljujemo na interesu za upis u našu predškolsku ustanovu.
Uprava vrtića

Dokumenti/obrasci potrebni za upis

Uz ispunjene dokumente/obrasce, potrebno je pribaviti i dostaviti sljedeće:

  • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih (original ili preslika bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • Potvrda o prebivalištu djeteta
  • Preslike osobnih iskaznica ili potvrda MUP-a o mjestu prebivališta oba roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
  • Ukoliko su roditelji zaposleni – potvrda o zaposlenosti roditelja s HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
  • Potvrda liječnika – pedijatra o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić
  • Ukoliko se radi o djetetu s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju: preslika zdravstvene i druge dokumentacije
  • Ukoliko roditelji primaju dječji doplatak: preslika važećeg Rješenja o primanju dječjeg doplatka