Upisi


OBJAVA REZULTATA UPISA

Upisi djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu
2022./2023. Dječjeg vrtića Vrtuljak (Matični objekt Doverska 22, Split i Područni vrtić Skalice – Starčevićeva
24B).

UPIS DJECE U USTANOVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA- DV VRTULJAK

 

Dokumenti/obrasci potrebni za upis djeteta u dječji vrtić:

Zahtjev_za_upis

Upitnik_za_roditelje

Suglasnost_odvođenje

Privola_GDPR

Izjava_fotografiranje

 

Uz ispunjene dokumente/obrasce, potrebno je pribaviti i dostaviti sljedeće:

  • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih (original ili preslika bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • Potvrda o prebivalištu djeteta
  • Preslike osobnih iskaznica ili potvrda MUP-a o mjestu prebivališta oba roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
  • Ukoliko su roditelji zaposleni – potvrda o zaposlenosti roditelja s HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
  • Potvrda liječnika – pedijatra o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić
  • Ukoliko se radi o djetetu s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju: preslika zdravstvene i druge dokumentacije
  • Ukoliko roditelji primaju dječji doplatak: preslika važećeg Rješenja o primanju dječjeg doplatka