Opći poslovi


PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DJEČJEM VRTIĆU VRTULJAK

Pravilnik o upisu 2023.

ODLUKA O UPISU DJECE U DV VRTULJAK ZA 2023./2024. GODINU