EU PROJEKT- POSEBNI PROGRAMI


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Vrtuljak.

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja Dječjeg vrtića Vrtuljak u Gradu Splitu, Općini Podstrana, Općini Zadvarje i Općini Šestanovac

 

Naziv projekta: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja Dječjeg vrtića Vrtuljak u Gradu Splitu, Općini Podstrana, Općini Zadvarje i Općini Šestanovac

Kratki opis projekta: Dječji vrtić Vrtuljak će projektom uvesti nove usluge produljenog boravka.
Ciljane skupine čine djelatnici u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju mladih kojima će biti
pružena usluga edukacija i čime će se osnažiti kompetencije te će se projektom ujedno i zaposliti
novi odgajatelji. Nadalje, krajnje korisnike čine obiteljis uzdržavanim članovima koji koriste usluge
ranog i predškolskog obrazovanja prema čijim potrebama su definirane nove usluge projekta kako bi
uskladili poslovne i obiteljske obveze. Najvažniji i centralni dionici su djeca, krajnji korisnici kojima se
izravno pruža usluga odgoja i obrazovanja, a koji će provedbom projekta imati osiguran boravak u
odgojnoj ustanovi u kojoj će im biti pružena vrhunska usluga odgoja i obrazovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Glavni cilj projekta je osnažiti i proširiti usluge DV Vrtuljak kroz
novu uslugu produljenog boravka djece te uvođenje novog posebnog programa u vrtiću s ciljem
olakšavanja usklađenja obiteljskih i poslovnih obveza obiteljima s uzdržavanim članovima korisnika
usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ukupna vrijednost projekta: 3.088.064,66 kn, iznos koji sufinancira EU: 3.088.064,66kn

Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021. – 23.08.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Helena Zaradić, djecjivrtic.vrtuljak@yahoo.com

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

U suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dana 24.12.2021.g. Dječji vrtić Vrtuljak sklopio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Svrha projekta je razvoj socijalnih usluga koje doprinose usklađivanju poslovnih i obiteljskih
obveza kroz:

1. Uvođenje programa produljenog boravka,

2. Jačanje kapaciteta zaposlenih odgojitelja/ica i stručnih suradnika kroz edukacije,

3. Posebne programe: Program ranog učenja engleskog jezika, Posebni glazbeni program i Posebni

likovni program.

Posebni programi verificirani su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i besplatni su za korisnike dječjeg vrtića Vrtuljak.

Teme, aktivnosti i zadaće obuhvaćene posebnim programima prezentirane su u nastavku teksta.

2. POSEBNI GLAZBENI PROGRAM

POSEBNI GLAZBENI PROGRAM

3. POSEBNI LIKOVNI PROGRAM

POSEBNI LIKOVNI PROGRAM

Izradu podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Vrtuljak.