EU projekt


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj emitiranih i prikazanih materijala/publikacija isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića
Vrtuljak.

 

NAZIV PROJEKTA: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja

 

KONTAKT OSOBE:

 • Zaradić Helena- osnivač Dječjeg vrtića Vrtuljak
 • Biljaković Hajdi – administrator EU projekta
 • Bakotić Mirjana, prof.
 •  Donelli Iva- VD ravnatelj, mag. paed.

 

INFORMACIJE O PROJEKTU
U suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dana
24.12.2021.g. Dječji vrtić Vrtuljak sklopio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027.

 

    NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Provedba projekta traje 20 mjeseci s početkom od 24.12.2021. godine.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

 • Ukupna vrijednost projekta: 300.000.000,00 kn
 •  Minimalni iznos potpore: 500.000,00 kn
 • Maksimalni iznos potpore: 6.000.000,00 kn

 

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja
i obrazovanja je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim
članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

Specifični cilj projekta Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja je unaprjeđivanje usluga koje ustanova pruža korisnicima putem
produljenja radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i
obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja. Spomenuto unaprjeđenje usluga odnosi se na provođenje
aktivnosti pružanja usluge poslijepodnevnog i smjenskog rada za 10-satne programe te na
provođenje Posebnih programa likovne i glazbene kulture kao i Programa ranog učenja
engleskog jezika.

 

OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je razvoj socijalnih usluga koje doprinose usklađivanju poslovnih i obiteljskih
obveza kroz:

(A1) Uvođenje programa produljenog boravka,

(A2) Jačanje kapaciteta zaposlenih odgojitelja/ica i stručnih suradnika kroz edukacije; Program
usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekta, Terapija igrom,
Muzikoterapija, Program odgojno-obrazovnog rada u poticanju darovitosti djece rane i
predškolske dobi, Korak po korak, Inkluzija djece s posebnim potrebama, Podrška poželjnom
dječjem ponašanju, Zajednica odgojitelja koji uče, Brain Gym, Teorija izbora

(A3) Posebne programe:

 • Program ranog učenja engleskog jezika – stvaranje poticajnog okruženja za cjelokupan
  razvoj djeteta kojima će se zadovoljavati interes djeteta za učenje drugog jezika kao i
  razvoj motivacije za učenje stranog jezika u skladu s djetetovim sposobnostima,
  mogućnostima, pažnjom i interesima,
 • Posebni glazbeni program- obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada putem različitih
  glazbenih elemenata kroz igru i pokret i upoznavanje djece s temeljnim pojmovima iz
  svijeta glazbene kulture s ciljem poticanja glazbenih sposobnosti kod djece rane i
  predškolske dobi,
 • Posebni likovni program- zadovoljavanje potreba djece za umjetničkim
  aktivnostima i doživljajima djece kroz različita likovna područja, poticanje i motiviranje
  djece na slobodno likovno izražavanje u raznim likovnim tehnikama i materijalima.

 

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na mrežnim stranicama:

www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

RAD DJEČJEG VRTIĆA VRTULJAK TIJEKOM LJETA

Na temelju istraživanja potreba roditelja organizirano je dežurstvo za srpanj 2022. godine. Tijekom ljetnog dežurstva i dalje će se provoditi program produljenog boravka i posebni programi.

Dežurni vrtići u srpnju 2022. godine su:

 1. DV Vrtuljak (Doverska 22, 21 000 Split)
 2. DV Vrtuljak (Domovinskog rata, Strožanac, Podstrana)
 3. DV Vrtuljak (Sv. Martin 15, Podstrana)
 4.  DV Vrtuljak (Dr. Franje Tuđmana 61, Šestanovac)
Projekt „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vrtuljak na području grada Splita, Općine Šestanovac, Općine Podstrana i Općine Zadvarje“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Vrtuljak.