EU projekt


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj emitiranih i prikazanih materijala/publikacija isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića
Vrtuljak.

 

NAZIV PROJEKTA: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja

 

KONTAKT OSOBE:

 • Zaradić Helena- osnivač Dječjeg vrtića Vrtuljak
 • Biljaković Hajdi – administrator EU projekta
 • Bakotić Mirjana, prof.
 •  Donelli Iva- VD ravnatelj, mag. paed.

 

INFORMACIJE O PROJEKTU
U suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dana
24.12.2021.g. Dječji vrtić Vrtuljak sklopio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027.

 

    NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Provedba projekta traje 20 mjeseci s početkom od 24.12.2021. godine.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

 • Ukupna vrijednost projekta: 300.000.000,00 kn
 •  Minimalni iznos potpore: 500.000,00 kn
 • Maksimalni iznos potpore: 6.000.000,00 kn

 

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja
i obrazovanja je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim
članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

Specifični cilj projekta Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja je unaprjeđivanje usluga koje ustanova pruža korisnicima putem
produljenja radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i
obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja. Spomenuto unaprjeđenje usluga odnosi se na provođenje
aktivnosti pružanja usluge poslijepodnevnog i smjenskog rada za 10-satne programe te na
provođenje Posebnih programa likovne i glazbene kulture kao i Programa ranog učenja
engleskog jezika.

 

OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je razvoj socijalnih usluga koje doprinose usklađivanju poslovnih i obiteljskih
obveza kroz:

(A1) Uvođenje programa produljenog boravka,

(A2) Jačanje kapaciteta zaposlenih odgojitelja/ica i stručnih suradnika kroz edukacije; Program
usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekta, Terapija igrom,
Muzikoterapija, Program odgojno-obrazovnog rada u poticanju darovitosti djece rane i
predškolske dobi, Korak po korak, Inkluzija djece s posebnim potrebama, Podrška poželjnom
dječjem ponašanju, Zajednica odgojitelja koji uče, Brain Gym, Teorija izbora

(A3) Posebne programe:

 • Program ranog učenja engleskog jezika – stvaranje poticajnog okruženja za cjelokupan
  razvoj djeteta kojima će se zadovoljavati interes djeteta za učenje drugog jezika kao i
  razvoj motivacije za učenje stranog jezika u skladu s djetetovim sposobnostima,
  mogućnostima, pažnjom i interesima,
 • Posebni glazbeni program- obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada putem različitih
  glazbenih elemenata kroz igru i pokret i upoznavanje djece s temeljnim pojmovima iz
  svijeta glazbene kulture s ciljem poticanja glazbenih sposobnosti kod djece rane i
  predškolske dobi,
 • Posebni program likovne kulture- zadovoljavanje potreba djece za umjetničkim
  aktivnostima i doživljajima djece kroz različita likovna područja, poticanje i motiviranje
  djece na slobodno likovno izražavanje u raznim likovnim tehnikama i materijalima.

 

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na mrežnim stranicama:

www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Projekt „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vrtuljak na području grada Splita, Općine Šestanovac, Općine Podstrana i Općine Zadvarje“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Vrtuljak.