Mertojak


MV Mertojak

Doverska 22, 21 000 Split

10-satni jaslični program

10-satni vrtićki program

 

O VRTIĆU:

 • Nalazi se u GK Mertojak
 • Blizu je gradske plaže Žnjan i parka
 • Posjeduje vanjsko dvorište s rekvizitima za igru i učenje na otvorenom
 • Opremljen je suvremenim namještajem i didaktikom

 

NAGLASAK JE NA:

 • Projektnom pristupu s ciljem cjelovitog razvoja i integriranom učenju
 • Poticanju razvoja dječje samostalnosti pri hranjenju, oblačenju, igri i odlascima u šetnju
 • Poticanju i razvoju cjelovitog govorno-jezičnog razvoja djeteta čitanjem i pričanjem bajki i priča
 • Promicanju važnosti očuvanja i razvoja zdravlja djece u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima
 • Poticanju i razvoju ekološke svijesti o važnosti brige za okoliš (eko projekti, uređenje vanjskog dijela vrtića)
 • Poticanju i razvoju osjećaja poštovanja prema  drugim kulturama (multikulturalni projekti)
 • Poticanju i razvoju umjetničkih izričaja putem, pokreta i likovnosti  kao kreativnih sredstava kojima dijete može iskazati svoju osobnost, osjećaje, slobodu
 • Gostovanju i sudjelovanju vanjskih dionika (stručnjaci za Tai Chi, profesori TZK-a itd.) s ciljem širenja spoznaja djece i odgojitelja
 • Inkluziji djece s posebnim potrebama u suradnji s pedagogom stručnim suradnikom i edukatorom rehabilitatorom vanjskim suradnikom
 • Partnerstvu s roditeljima putem online razreda, donacije materijala, otvorenih dana vrtića, kreativnih radionica, grupnih i individualnih sastanaka i sudjelovanju roditelja u odgojno-obrazovnom radu skupina
 • Poticanju i razvoju svijest o važnosti, korisnosti i radosti učenja od najranije dobi

 

POSEBNI PROGRAMI (EU PROJEKT):

 • Program ranog učenja engleskog jezika
 • Posebni likovni program
 • Posebni glazbeni program
 • Program produljenog boravka

Previous

Next