O nama


C410753A-2354-4DED-B230-672225D85572

Dobrodošli u Dječji vrtić Vrtuljak

Predškolski odgoj prilagođen Vašem djetetu
Utemeljen na suvremenom humanističko-razvojnom pristupu, Dječji vrtić Vrtuljak ustanova je ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U skladu s Nacionalnim kurikulumom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (2014), a čiji je cilj holistički razvoj djeteta- njegovih potencijala, uz neminovno poštivanje djetetovih prava i potreba, Dječji vrtić Vrtuljak provodi programe namijenjene djeci od navršene prve godine života, pa sve do polaska u prvi razred osnovne škole.

DV Vrtuljak u svom sastavu broji jedan matični vrtić i pet područnih vrtića.

1.U matičnoj ustanovi  (Doverska 22, 21 000 Splitu) formirane su dvije odgojne skupine:

a) 10-satni  program kojeg pohađaju djeca jaslične dobi (od 1 do 3 godine)
b) 10-satni program kojeg pohađaju djeca od navršene 3 godine pa do polaska u školu

 

2. U područnom Dječjem vrtiću Vrtuljak u Podstrani, Strožanac (Domovinskog rata 6) formirane su tri odgojne skupine:

a) 10-satni vrtićki program kojeg pohađaju djeca od navršene 3 godine do polaska u školu
b) 6-satni program kojeg pohađaju djeca od navršene 3 godine do polaska u školu
c) 5-satni popodnevni program kojeg pohađaju djeca od navršene 3 godine do polaska u školu

 

3. U područnom Dječjem vrtiću Vrtuljak smještenom u Podstrani (Sv. Martina 15) formirana je jedna odgojna skupina:

a) 10-satni program kojeg pohađaju djeca od navršene 3 godine života pa do polaska u školu

 

4. U Zadvarju (Ulica sv. Kate 28) nalazi se područni Dječji vrtić Vrtuljak, u kojem je formirana jedna odgojna skupina:

a) 6-satni jutarnji program kojeg pohađaju djeca od navršene 3 godine pa do polaska u školu

 

5. U područnom Dječjem vrtiću Vrtuljak u Šestanovcu (Dr. Franje Tuđmana 61) formirana je jedna odgojna skupina:

a) 10-satni program kojeg pohađaju djeca u dobi od 3 godine do polaska u školu

 

6. U područnom Dječjem vrtiću Vrtuljak u Splitu (Starčevićeva 24b) formirana je jedna odgojna skupina:

a) 10-satni program kojeg pohađaju djeca jaslične dobi (od 1 do 3 godine)